Trening asertywności dla kobiet

Zapraszamy Panie, które chcą zadbać o siebie i które pragną się rozwijać.

Spotkania odbywają się całkowicie w żeńskim gronie, chcemy aby nauka postawy asertywnej była także czasem do czerpania siły, inspirowania się nawzajem przez kobiety, które codziennie zmagają się z lawiną zadań, powinności i obowiązków jakie wynikają z wielorakich ról, które pełnią.

Cele treningu:

  • zapoznanie z zasadami postawy asertywnej,
  • zapoznanie i przećwiczenie narzędzi asertywnej komunikacji,
  • poszerzenie wiedzy na temat niekonstruktywnych postaw, które utrudniają funkcjonowanie w relacjach z innymi ludźmi.

Korzyści:

  • zwiększenie poczucia bezpieczeństwa w relacjach z innymi ludźmi,
  • rozwijanie umiejętności obrony siebie wobec innych,
  • poszerzenie świadomości własnych praw oraz pogłębienie umiejętności ich obrony z jednoczesnym poszanowaniem praw innych osób,
  • zwiększenie poczucia własnej wartości,
  • pogłębienie wiedzy i umiejętności dotyczącej konstruktywnej komunikacji,
  • czerpanie osobistej siły wynikającej z pracy w grupie.

Spotkania mają formę treningu, co oznacza, że uczestniczki będą w głównej mierze zapraszane do ćwiczenia umiejętności a w mniejszym stopniu do przysłuchiwania się mini wykładom. Grupa treningowa liczy 6-10 osób.
Trening poprowadzi Anna Palka-Dzieńkowska.

Termin:
28-30 sierpnia 2017r. 
od godz. 9:00 do 14:00

Miejsce:
Akademia Czasu Wolnego
ul. Szpitalna 17a, 4 piętro, Opole

Koszt:
400 zł od osoby
(w cenie materiały szkoleniowe, herbata, kawa, zaświadczenie ukończenia treningu)
Opłatę za trening należy uregulować przelewem na rachunek bankowy ING Bank Śląski: 73 1050 1504 1000 0090 7567 6495
W tytule przelewu prosimy podać imię i nazwisko oraz Trening asertywności.

Informacje i zapisy:
biuro@akademiaczasuwolnego.pl

O przyjęciu do grupy decyduje kolejność zgłoszenia.